Strach: Coed Du

STRACH: COED DU

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514874

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 184

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

'Shhhh blant! Mae gen i newyddion drwg i'w rannu gyda chi.'

Ond newyddion da yw cau'r ysgol i Moi Morris a gweddill plant Bont Ddu. Yn hytrach na mynd adref i helpu eu Mam i wyngalchu, mae ef a'i frawd mawr Dyfrig yn mynd ar antur i'r goedwig ar gyrion y pentref. Wrth fentro i mewn i adfail hen fwthyn mae rhywbeth go annisgwyl yn digwydd - rhywbeth fydd yn cael effaith mawr ar ddau fachgen ac ar bawb arall yn y pentref hefyd. Tybed beth yw cyfrinach Coed Du?

Stori afaelgar a chyffrous o gyfnod yr Ail Ryfel Byd sy'n sicr o gynhyrfu emosiwn