Pam, Pwy, Pryd, Ble? Llyfr Cwis

PAM, PWY, PRYD, BLE?  LLYFR CWIS

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848513648

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 160

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Cwestiwn: Oes yna lyfr cwis gwych newydd sbon danlli ar gael?
Ateb: Oes, dyma fe...

Cwis yn y capel? Cwis yn y dafarn? Noson i godi arian? Neu ydych chi'n chwilio am ffordd i greu argraff ar eich ffrindiau?

Dyma'r llyfr i chi - llond cyfrol o gwestiynau difyr i bendroni yn eu cylch, wedi'u tynnu ynghyd gan yr arch ffeithgi, Tomos Morse.

Ydych chi'n glyfrach na Tomos? Fedrwch chi ateb pob cwestiwn yn gywir...?