Swigod: Maestro

SWIGOD: MAESTRO

Language: Cymraeg

Illustrated by: Hannah Matthews

ISBN: 9781848512153

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 128

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dau blentyn, dau geffyl a choblyn o helynt! Dyna sydd wrth wraidd y nofel hynod gyffrous ac anturus hon.

Mae Menna wrth ei bodd gyda Blewyn, ei merlyn bach boliog a blewog. Ond, cyn gynted ag y cyrhaedda Jake a'i stalwyn Lusitano gosgeiddig yntau, Maestro, Gwm Pererin, mae pethau'n dechrau newid yn gyflym. Tybed beth yw'r holl fynd a dod o fferm Hafod yr Esgob ganol nos a beth sy'n achosi'r fath syndod i Jake ben bore? Mae un peth yn sicr, mae rhywun neu rywbeth mewn trwbwl..