Ar Ddannedd Y Plant

AR DDANNEDD Y PLANT

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512511

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

Regular Price: £6.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ni all unrhyw un newid ei orffennol ond fe all geisio dygymod â’i bresennol . . .

Gŵr y mae ei orffennol wedi effeithio’n fawr arno yw Meilir Parry sy’n byw dan ofal mewn sefydliad, ond i Trefor Puw, y newyddiadurwr sy’n methu ymddeol, mae’n stori dda.

Bob yn dipyn llwydda Trefor i gloddio i orffennol tywyll Meilir a’i gael i ddadlennu cryn dipyn am ei blentyndod. Ond wrth ddatod llinynnau’r gorffennol hwnnw plethir bywydau’r ddau ddyn mewn modd annisgwyl.

Yn Ar Ddannedd y Plant llwyddodd Elfyn Pritchard lunio nofel afaelgar sy’n darlunio effaith ein magwraeth a’n plentyndod arnom.