Gwyn Eu Byd

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512122

Current Publication Date: 2010

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 256

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Dwy farwolaeth a neb yn dweud dim . . .
Y mart lleol sy'n pennu pris y farchnad, ond pwy sy'n pennu pris tawelwch?

Mewn ffermdy yn sir Benfro, yng nghanol eira mawr 1947, daw athrawes ifanc o hyd i ddau gorff. Mae'r hyn a fu'n gyfrifol am eu marw'n gyfleus o amlwg i lawer o'r gymdeithas - ac yn gyfleus i eraill.

Wrth i ganlyniad malais y ddau ledu trwy'r fro a thu hwnt, delir cymeriadau diniwed yn ei sgil, a rhaid i rai holi a ddylent ddweud y gwir i gyd ynteu cadw'n dawel a chyfri'r gost.