Y Tiwniwr Piano

Y TIWNIWR PIANO

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239000

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 208

Title available as:

Regular Price: £7.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

"Heb os, mi ddylai'r nofel hon fod yn ysgytwad llenyddol i'r meddylfryd Cymreig. Croeso i'r Gymru Gymraeg Gyfoes. A mwynhewch."

Dyma'r boi sy'n cael codi'r allwedd o dan y planhigyn wrth y drws ffrynt. Dyma'r boi sy'n cael gneud ei hun yn gartrefol cyn chwilota drwy dy ffrij. Ac os wyt ti'n digwydd bod gartre, dwyt ti ddim yn mynd i boeni rhyw lawer fod y tiwniwr piano'n gallu clywed dy sgyrsiau di. Ond mae'n bwysig i ti sylweddoli bod ganddo glust am gyfrinachau. Ac wrth iddo faglu dros straeon Cymry Cymraeg Caerdydd, mae'n bosib y bydd y tiwniwr yn darganfod ambell beth go ddiddorol am ei fywyd ei hun yn y fargen...

Dyma nofel gyfoes, gignoeth sy'n gogleisio sawl ffin Gymraeg a Chymreig. Wrth i Efan Harry, y tiwniwr di-nod, droi'n sylwebydd answyddogol ar fywydau trigolion ein prifddinas, cawn olwg diflewyn-ar-dafod ar ei holl fynd a dod. Fesul tudlaen fywiog, fentrus, down yn fwyfwy ymwybodol o'r twyll sy'n ganolog i'r cwbwl.

"Nofel ddinesig o'i chorun i'w sawdl a'r hiwmor du yn llifo ohoni fel tarmac twym."