Milwr Bychan Nesta

MILWR BYCHAN NESTA

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510913

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 304

Title available as:

Regular Price: £8.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Roedd y drefn yn wâr. Yn un a roddai bwys ar les ei dinasyddion; ond yn y coed mae mafon gwyllt all floeddio brad ar fwrdd y gegin.

Mae bywyd Nesta'n newid pan ddaw o hyd i ddyn yn cysgu ar feranda ei byngalo ar gwr y coed. O hyn ymlaen byddai ganddi rywbeth difyrrach na'r teledu a rhywun a fyddai'n llai o siom iddi na'i theulu.

Ond mae arogl dail Coed Cadno ar y dyn ac mae'n hyderus yn ei her. Wedi'r cwbwl, lloches i faeddod a rhai ar ffo rhag munudau dewr neu wallgof neu lifoleuadau yw Coed Cadno.

Mewn byd cyfarwydd sydd eto'n anghysurus yn ei hanner dieithrwch mae'r awdur yn raddol ddatgelu islais o dyndra ac o ofn, o drais personol ac o rym gwladwriaeth wrth i Nesta a'r dyn glosio'n betrus at ei gilydd. Mae eu perthynas fregus yn esgor ar wefr hen gyffro ac atgof am hen gyfrinachau