Pecyn Celf: Enfys O Liwiau

PECYN CELF: ENFYS O LIWIAU

Language: Cymraeg

Translated by: Sian Owen

ISBN: 9781848510586

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 48

Title available as:

£15.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae'r Pecyn Celf yn cynnwys:

*Copi o Mary Lloyd Jones: Enfys o Liwiau gan Carolyn Davies a Lynne Bebb. Dyma lyfr celf hyfryd sy'n defnyddio geiriau Mary Lloyd Jones ei hunan am ei bywyd ac am ei gwaith.

*Llyfr athrawon 16 tudalen gan yr athrawes ymgynghorol Carolyn Davies a'r artist Lynne Bebb.

*Taflenni gweithgareddau y gellir eu llungopio i'w defnyddio yn y dosbarth.

*4 cerdyn celf llawn lliw wedi'u lamineiddio i'w defnyddio yn y dosbarth. Dyma brintiadau o ansawdd uchel, i'w defnyddio gydag unigolion, grwpiau neu'r dosbarth cyfan. Maent yn hynod addas i'w harddangos hefyd.

*Cerddi a rhyddiaith gan Gillian Clarke sydd yn dangos gweledigaeth gyffelyb yr awdur a'r artist.

"Mae'r pecyn cywrain hwn yn cynnwys detholiad trawiadol a chyfoethog o waith un o arlunwyr blaenllaw Cymru; mi fydd yn ysbrydoliaeth i'r sawl sy'n ymddiddori ym myd celf. Mae'r gefnogaeth i athrawon yn cynnig dulliau gweithio a fydd yn galluogi dysgwyr ac athrawon i ymateb nid yn unig i waith Mary Lloyd Jones ond i iaith, tirlun a thraddodiadau Cymru."
Yan James, ymgynghorydd addysg