Ffreshars

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239680

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 224

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mis Medi 1991, ac mae tri ffrind yn dechrau eu blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth: Lois, y ddarpar-gyfreithwraig naif sy'n ysu am golli ei morwyndod; ei ffrind gorau, Cerys, sex symbol y neuadd Gymraeg; a Hywel, yr Efeng-yl hoffus sy'n gorfod dewis rhwng ei deulu ceidwadol a dyheadau'i gorff a'i galon. Wrth i'r glasfyfyrwyr gychwyn ar anturiaethau gwyllt, dyw hi'n fawr o dro cyn i'w delfrydau am fywyd coleg gael eu chwalu...

Dyma stori oesol am ddarganfod poenau a phleserau rhyw, alcohol a chyffuriau, a dathlu ieuenctid i'r eithaf er gwaetha'r canlyniadau. Ond mae hefyd yn nofel am herio confensiynau, wynebu cyfrifoldeb a thalu'r pris.

"Reiat o nofel yn llawn asbri dyddiau coleg - ond nid i'r gwangalon!"
Caryl Lewis

"Ma Ffreshars yn dechrau fel dyddiadur tri ffrind yn mynd i'r coleg ond yn cyrraedd lle annisgwyl o dywyll cyn y diwedd. Bechgyn drwg a merched gwaeth - tydi coleg yn hunllef!?
Llwyd Owen

I ddarllen mwy am y nofel cliciwch ar wefan Ffreshars