O Ran

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239826

Current Publication Date: 2008

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 208

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ni ddarllen gyda hi, mae'n dechrau hel atgofion am ei phlentyndod anarferol yng Nghaerdydd - atgofion am y crwban ac Yvonne, am chwarae angladdau ac angladdau go iawn, am gariad diamod Myng-gu ac Anti June o Lanybydder, a'r syniad bod popeth yn y byd yn iawn os oedd Dad yn dweud. Ac eto, wrth i'r trên ddynesu at ben ei daith, daw'n amlwg nad yw popeth fel y dylai fod...

Dyma nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd a'r Cylch 2008.

"Llyfr swynol, dirdynnol, lle mae meddwl yn troi'n emosiwn fel yng ngweithiau George Eliot a Kate Roberts. Dyma gyfrol fydd, yn ddi-os, yn cyfoethogi ein llên gyfoes." Aled Jones Williams

"...drwodd a thro mae'r nofel hon yn taro deuddeg mewn ffordd synhwyrus a barddonol." Aled Islwyn

"Fe'm hudwyd gan y nofel hon." Catrin Beard