IESU!

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510050

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 63

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Wedi 9/11 mae crefydd ffwndamentalaidd - boed Gristnogol, Islamaidd neu Iddewig - yn berygl bywyd i'r ddynoliaeth gyfan. Mae'n arf wleidyddol, yn bropaganda ac yn gyfiawnhad. Ond beth sy'n gwahanu crefydd ac athroniaeth, eideoleg a dogma? Nid yw'r ddrama hon yn cynnig atebion i'r cwestiwn mawr hwnnw.

Ac eto...

Rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n gwybod pwy ydy Iesu - ond a ydyn ni'n gwybod mewn gwirionedd? Mae'r ddrama heriol hon yn dad-grefyddu Iesu o Nasareth a'i thynnu o'r byd ysgyfala ymneilltiol Cymraeg, byd y llyfr hymns a'r beiblau duon, i ganol y byd modern - byd Herod a Pheilat, Caiaffas a Jiwdas.

Byddwch yn barod i feddwl - ac i ddadlau - amdani hi, Iesu!