Aber: Ysgrifau Am Aberystwyth

ABER: YSGRIFAU AM ABERYSTWYTH

Language: Cymraeg

Illustrated by: Keith Morris

ISBN: 9781843239697

Current Publication Date: 2008

Format: Hardback

Number of Pages: 82

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Er bod sawl aber yng Nghymru, mae un Aber sy'n sefyll uwchlaw'r lleill i gyd.

Dyma dref sy'n cynnig llu o wynebau gwrthgyferbyniol - tref Gymreig y llyfrau, sy'n gartref dysgedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru; tref fyrlymus a hanesyddol y Coleg Ger y Lli. Tref glan-môr draddodiadol, sy'n gyrchfan i dripiau ysgol Sul o ganolbarth Cymru a thwristiaid haf o ganolbarth Lloegr. Tref y sglodion a'r candi-fflos; tref y delis dethol a'r caffis bach bohemaidd. Tref y prom a thre Penglais, tre'r pier a Phen-dinas.

Mewn chwe ysgrif wrthgyferbyniol mae rhai o awduron difyrraf Cymru'n archwilio'u perthynas hwy ag Aberystwyth a thrwy hynny, yn codi cwr y llen ar y llu profiadau sy'n gysylltiedig â'r dref unigryw hon. Rhoddir unoliaeth i'r cyfan gan luniau trawiadol a lliwgar Keith Morris, y ffotograffydd dawnus a dreuliodd oes yn bwrw'i lygad graff dros dref fach â chanddi syniadau mawr.

Cyfraniadau gan:
Catrin Beard
Lyn Lewis Dafis
Lyn Ebenezer
Meleri Wyn James
Sioned Puw Rowlands
Eurig Salisbury