Mynediad I Gymru: O'r Tir

MYNEDIAD I GYMRU: O'R TIR

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239475

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £4.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Croeso i gyfres (series) o lyfrau modern am Gymru:
diddorol
lliwgar
geira i'ch helpu.

Dewch i gael 'mynediad' (access) i wybodaeth (information) ddiddorol am Gymru:
hanes a daearyddiaeth (geography)
gwaith a hamdden
sgwrsio a phobl leol (local)

Mae rhai o'r llyfrau yn y gyfres yn iaith y de, a rhai yn iaith y gogledd - ond dydy'r ddwy 'iaith' ddim yn wahanol iawn! Gobeithio bydd pawb eisiau darllen y llyfrau i gyd - a dod i adnabod iaith y gog a'r de!

Os dach chi'n dysgu Cymraeg, mae iaith y llyfr ar lefel Cwrs Mynediad.

Yn y llyfr hwn dan ni'n gweld sut mae pobl yn byw yn y wlad yng ngogledd Cymru. Dyn ni'n cael storiau diddorol am leoedd (places), pobl a digwyddiadau (events). Dewch am dro efo ni!