Hogan Horni

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843237297

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 380

Title available as:

Regular Price: £7.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ydych chi'n nabod Tina Thomas? Mae Bryn y Boncyn yn ei nabod hi, ond fe hoffai ei nabod yn well. Mae Antonio'r hync yn ei thrin hi'n achlysurol, ond dydi o ddim eisiau ei nabod hi go iawn. Mae Dr Richard Jones yn nabod pob modfedd ddeniadol ohoni, ond fiw i neb ddweud wrth ei Ddraig! Mae Ann a Gwennan, y ddwy sy'n rhannu fflat gyda Tina, yn nabod eu ffrind yn rhy dda. Ond ydi Tina'n nabod ei hunan?

Dewch i gwrdd â Tina Thomas, newyddiadurwraig rywiol sy'n ymdrechu'n galed i fwynhau bywyd - gyda'r dyn perffaith, neu hebddo. Dewch gyda hi ar sesh neu ddwy, ar benwythnosau cariadus gyda Dic, y Doc nwydwyllt, ac ar drywydd stori fawr allai newid ei bywyd am byth!