Fy Hanes I: Yr Arwisgo - Dyddiadur Sara Harris, 1969

FY HANES I: YR ARWISGO - DYDDIADUR SARA HARRIS, 1969

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843235422

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dydd Calan, 1969

Diwrnod cynta'r flwyddyn a'r dathlu i gyd drosodd. Y Dolig ar fin cael ei glirio o'r golwg a'i stwffio yn ei ôl i focsys. Mae'r ffaith fy mod i'n cael fy mhen-blwydd ar ddydd Calan yn fy ngwneud i'n wahanol i bawb arall.

Mi oedd Dad yn ei deud hi heno 'ma.
Traethu fel arfer. Rêl blydi plisman!
"Y petha Welsh Nash 'ma wedi bod wrthi eto!" medda fo wrth Mam er mwyn i mi ei glywed.
Dim ond hanner gwrando fydd honno arno fo, a dal i gytuno hefo pob dim mae o'n ei ddweud.
"Be rŵan, 'lly?" medda hitha, yn fwy wrth y lobscows nag wrtho fo.

"Blydi peintio arwyddion!" medda fo.
Mi lwyddais i ddal fy nhafod y tro yma. Mae o'n Gymro glân, gloyw a dydi o'n dallt dim. Torri'r gyfraith mae'r Gymdeithas yn ei olwg o. A'i waith o ydi dal troseddwyr. A dyna hi. Mae hi mor syml â hynny. Iddo fo. Du a gwyn. Ond nid felly mae hi, naci? Ond cheith o mo 'nhgorddi i. Ddim heno. Ddim ar noson fy mhen-blwydd.