Ar Bwys...

Language: Cymraeg

Illustrated by: Susie Grindey

ISBN: 9781843237488

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae man sy'n nwfn pob mynwes
y lle a wna'r pell yn nes.

Cyfle i ni gael ein swyno gan eiriau'r Prifardd Mererid Hopwood wrth iddi ein tywys drwy ryfeddodau byd plentyn. O'r babi bach lleiaf, a'r ffrindiau mwyaf, hyd at y cawr T. Llew Jones, mae lle iddyn nhw i gyd o fewn y gyfrol hyfryd hon.

Felly beth amdani? Wyt ti'n barod i gamfihafio, i fentro o dan y gwely ac i wrando ar Mam yn cyfri i dri? Agora'r cloriau a thro'r tudalennau...

lle cawn ninnau fod ar bwys ein gilydd...