Un Bywyd O Blith Nifer

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843237099

Current Publication Date: 2006

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 402

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Ni feddyliais erioed, ac ni feddyliaf yn awr fod defnyddiau cyfanwaith yn fy mywyd gwibiol i.' Chwarter canrif wedi'r datganiad nodweddiadol ysgubol hwnnw gan Saunders Lewis yn 1980, dyma wrthbrofi'n ddisglair a chroyw eiriau'r 'gŵr sydd ar y gorwel', chwedl Gerallt Lloyd Owen.

Roedd Saunders Lewis, un o Gymry mwyaf enigmatig a dadleuol yr ugeinfed ganrif, yn sypyn o wrthosodiadau: y milwr dewr a arweiniai blaid o heddychwyr; y bonheddwr diwreiddiau a ysgogodd werin wladgarol; y Pabydd tanbaid ymhlith Anghydffurfwyr cynyddol lugoer; y llenor a'r dramodydd a gyfaddefai nad oedd yn berchen ar dafodiaith ac na chredai fod cynulleidfa ar gyfer ei ddramâu. Ac eto, daeth y dieithryn hwn yn eicon Cymreig, a'i enw'n gyfystyr ag ymrafael ac eithafiaeth, ag aberth ac arwriaeth.

Adeg marw Lewis yn 1985 ysgrifennodd Rheinallt Llwyd yng nghylchgrawn Llais Llyfrau:'Gorau po gyntaf....y cawn ni astudiaeth lawn a chytbwys o'i waith. Hynny'n unig fyddai'n deyrnged addas iddo.' Bellach, telir y deyrnged honno yn y cofiant meistraidd hwn gan brif gofiannydd Cymru, T.Robin Chapman.