Pili Pala

PILI PALA

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843237068

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 192

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyma nofel am gariad, gwyliau a gwallgofrwydd, am farfalle, ffrindiau a ffawd.

Mae Anest Gwyn wedi cael llond bol ar haf diflas Caerdydd. Mae'r glaw ar strydoedd Canton yr un mor fydlyd frown â’r dŵr golchi brwshys yn ei dosbarth celf. Mae hi'n ysu am gael cyfle i ddianc i rywle braf. Trwy ryfedd wyrth, daw'r cyfle i fynd ar wyliau i'r Eidal - a hynny am ddim. Pwy fyddai'n gwrthod? Yng nghwmni Mrs Blanche, ei ffrind enigmatig o'r dosbarth peintio, caiff Anest brofiadau a fydd yn newid pethau am byth.

Ond ynghanol gwres llethol yr Eidal, datblyga perthynas y ferch ifanc a'r hen wraig yn glymau cnotiog wrth iddynt brofi antur rhyfedd. O'u cwmpas mae stori Mariella, Marco a thrigolion eraill y pentre Toscanaidd delfrydol yn ymddatod yn edefyn hir gan godi cwestiynau hwyliog a heriol am fywyd. Yn gomedi dywyll hon cawn gip ar ragrith, cyffro ac eironi bywyd yn llygad yr haul.