Cyfres Chwedlau O Gymru: Y Llygad Ddall

CYFRES CHWEDLAU O GYMRU: Y LLYGAD DDALL

Language: Cymraeg

Illustrated by: Jac Jones

ISBN: 9781843236665

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 35

Title available as:

£2.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Ond, Bryn,' meddai Mrs Prys, 'nid Mary sydd yn y gwely - ond peth. Dywedodd Mary wrtha i fod y Tylwyth Teg wedi ei chipio hi, ac wedi gadael peth yn ei lle hi.'

Does fawr o ryfedd fod Bryn Pritchard yn methu â chredu ei glustiau o gofio mai dyma'r tro cyntaf erioed i Mrs Prys, yr hen wraig fach ryfedd, ymweld â'r teulu. Serch hynny, all e ddim gwadu fod yna bethau rhyfedd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar. Yn dilyn marwolaeth annisgwyl Mary, ei wraig, daw Bryn i sylweddoli fod gan Mrs Prys alluoedd arbennig a'r ddawn i weld a dirnad byd hud, lledrith a'r Tylwyth Teg.