Y Gongol Felys

Y GONGOL FELYS

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843235224

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 128

Title available as:

Regular Price: £6.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae gan Edith Morwenna Williams lawer iawn i'w adrodd am yr hyn ddigwyddodd iddi hi a'i theulu ar fferm y Gongol Felys adeg y Pasg, 1912. Mae mystery yn beth mawr gan Edith, oherwydd does dim llawer oherwydd does dim llawer ohono yn y bywyd digynnwrf y mae hi a'i chwaer a'i brawd a'i modryb yn ei fyw yn eu cartref gwledig yng ngogledd Cymru. Mae hi'n gwybod am y byd, fel plentyn pob capten llong, ond ŵyr hi ddim cymaint am fyw. Ac mae Edith yn crefu am gyffro, am ryw antur i ddod a thorri'n donnau dros wastadrwydd ei bywyd, bywyd sydd fel y llyn ar ddiwrnod rhewllyd. Ond pan ddaw'r dirgelwch, daw a llawer gormod yn ei sgil.