I'r Byw: Babs

I'R BYW: BABS

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843234685

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 48

Title available as:

£4.00
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Book Reviews

Details

Roedd llawer o sôn am record y car cyflymaf ar dir yn y papurau yn ystod misoedd gaeaf 1925. Nid Parry Thomas, perchennog Babs, oedd yr unig un oedd yn gweithio'n galed ar ei gar.

Rhan o gyfres newydd ar gyfer darllenwyr CA3, gyda thestun addas ar gyfer darllenwyr anfoddog. Yn cynnwys penodau byrion a theip bras, hawdd ei ddarllen.