I'r Byw: Y We

I'R BYW: Y WE

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843234715

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 48

Title available as:

£4.00
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Book Reviews

Details

Roedd Becs a Sam wedi bod yn ffrindiau ers misoedd. Ffrindiau rhyfedd hefyd. Do'n nhw ddim wedi cwrdd erioed. Ond, ro'n nhw wedi sgwrsio am oriau yn y stafell siarad ar y we. Ac, yna, un diwrnod roedd Sam wedi awgrymu eu bod nhw'n cyfarfod yn y cnawd.

Rhan o gyfres newydd ar gyfer darllenwyr CA3, gyda thestun addas ar gyfer darllenwyr anfoddog. Yn cynnwys penodau byrion a theip bras, hawdd ei ddarllen.