Fel Nerthol Wynt

FEL NERTHOL WYNT

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843234906

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 192

Title available as:

Regular Price: £6.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyn digon cyffredin yn byw bywyd digon cyffredin yw Ifan Roberts. Mae ganddo swydd dda, mae’n weithgar yn ei gymuned a’i gapel, a’i deulu – yn enwedig yr wyrion – yw cannwyll ei lygaid. Mae’n wir nad ydi o ddim yn hoff o fynd ar wyliau, ond, ym mis Medi 2004, mae’n cytuno i ildio er mwyn bodloni dyhead Bethan, ei wraig.

Ond mae’r gwyliau ymlaciol i Alpau Ffrainc yn troi’n hunllef wrth i Ifan gael profiad ysgytwol yn yr eglwys leol, profiad goruwchnaturiol sy’n newid ei fyd bach ef ac, yn wir, allai newid hanes y byd mawr hefyd, am byth. Mae neges chwyldroadol i’w chyhoeddi, a gŵyr Ifan Roberts mai ef yn unig yw’r un all fod yn gyfrifol am y diwygiad a ddaw yn sgil yr hyn a ddysgodd yn eglwys La Clusaz.

Ond beth yw’r gwir? A oes grym uwch yn gyrru’r nerthol wynt yn La Clusaz ynteu ai ynfytyn wedi cael gormod o haul yw Ifan? Ac a fydd pobl yn barod i wrando ar ei neges? A ydyn nhw eisiau diwygiad mewn gwirionedd?

Gan mlynedd wedi Diwygiad Evan Roberts 1904–05, dyma nofel gyffrous, amserol, bryfoclyd fydd yn sicr o wneud i chi feddwl.