Trysorfa T. Llew Jones

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843233558

Current Publication Date: 2009

Format: Hardback

Number of Pages: 192

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Look Inside
  3. Book Reviews

Details

Pencerdd, Athro, Cyfarwydd, Storïwr. Mae'r geiriau hyn i gyd yn disgrifio T. Llew Jones, un sydd â'i gyfraniad i lenyddiaeth Cymru yn anfesuradwy.

Bydd darllenwyr hen a newydd yn mwynhau pori yn y gyfrol hon i weld rhai o'r hen ffefrynnau, yn ogystal â chip ar ambell i gyfraniad newydd gan y meistr ei hun.

Mae yma ddarnau o nofelau, storïau a cherddi, a'r cyfan yn dyst i ddawn dweud anhygoel T. Llew Jones.

Mae'n dal ei gynulleidfa, a'r gynulleidfa honno'n cael ei hudo gan ddawn y dewin geiriau. Paratowch ar gyfer cael eich swyno unwaith eto...