Un Diwrnod Yn Yr Eisteddfod

UN DIWRNOD YN YR EISTEDDFOD

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843234135

Current Publication Date: 2004

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£3.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Cyfrol fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen, yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, 2004. Dyma nofel fer sy'n cwmpasu 24 awr ym mywyd Wil Chips, milwr tua 30 oed o Stiniog, sydd newydd ddychwelyd o Irac. Mae Wil yn landio yn yr Eisteddfod ar y dydd Gwener olaf, yn cwrdd â ffrindiau, crwydro'r Maes, gwylio'r Cadeirio, meddwi, dawnsio a syrthio mewn cariad.

'Dyfodol yr Eisteddfod, alcohol ar y Maes, dirywiad y Gymraeg, difaterwch y Cynulliad, y mewnlifiad, cerddi Ioan Brothen, tranc ieithoedd lleiafrifol, y grefft o gynganeddu, diwedd y byd a ffyrnigrwydd eirth grisli: dyna rai o'r pynciau trafod [yn y nofel hon].' Manon Rhys

'Y mae Wil Chips yn llawn angerdd...ac, o'r herwydd, mae ganddo hawl i'n hanogaeth a'n cydymdeimlad.' Hywel Teifi Edwards