Trwyn Mewn Llyfr: Pecyn Bwyd Y Deinosor

TRWYN MEWN LLYFR: PECYN BWYD Y DEINOSOR

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

Illustrated by: Nick Sharratt

ISBN: 9781843233503

Current Publication Date: 2004

Format: Paperback

Number of Pages: 64

Title available as:

£3.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Trip ysgol i amgueddfa i weld deinosoriaid!

'Dyna ddiflas,' meddai Alys.

Gorfod eistedd ar bwys Miss Jones ar y bws mini.

'Dyna ddiflas,' meddai Alys eto.

Mae pecyn bwyd gan bawb yn y dosbarth - heblaw am Alys.

'Dyna ddiflas.'

Ond mae iguanodon cyfeillgar yn ei helpu. Doedd dim arian gan Alys i brynu sticer na deinosor bach rwber. Ond doedd dim ots ganddi. Roedd hi newydd gael pecyn bwyd gan ddeinosor!

Pan ddihunodd Alys y bore wedyn fe gafodd syrpreis mawr - a doedd dim byd yn ddiflas y diwrnod hwnnw.

Dyma addasiad Cymraeg o The Dinosaur's Packed Lunch gan Jacqueline Wilson, i blant 7-9 oed.