Brechdan Inc: Caerdydd

BRECHDAN INC: CAERDYDD

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843236191

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

£3.50
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Faint wyt ti'n ei wybod am Gaerdydd, prifddinas Cymru? Dyna i ti'r castell, y siopau, y farchnad, y parciau, yr adeiladau crand, y bae, y bobl a Bili'r morlo. Bili pwy?! Wel, Bili'r morlo wrth gwrs!

Ac oeddet ti'n gwybod fod yna ddeg Caerdydd arall ar hyd a lled y byd?