Brechdan Inc: Caerdydd

BRECHDAN INC: CAERDYDD

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843236191

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£3.50
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Faint wyt ti'n ei wybod am Gaerdydd, prifddinas Cymru? Dyna i ti'r castell, y siopau, y farchnad, y parciau, yr adeiladau crand, y bae, y bobl a Bili'r morlo. Bili pwy?! Wel, Bili'r morlo wrth gwrs!

Ac oeddet ti'n gwybod fod yna ddeg Caerdydd arall ar hyd a lled y byd?