Y GÊmau Olympaidd A Champau'r Cymry

Y GÊMAU OLYMPAIDD A CHAMPAU'R CYMRY

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514171

Current Publication Date: 2012

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Teacher's Resource
  3. Look Inside
  4. Book Reviews

Details

Cyfrol arbennig i ddathlu ymweliad y Gêmau Olympaidd â Llundain yn 2012.

Yn fwrlwm o ffeithiau ac yn llawn lluniau o'r dechrau i'r diwedd, dyma gyfrol sy'n dod â rhai o hanesion mwyaf diddorol ac anhygoel y Gêmau Olympaidd dros y blynyddoedd yn fyw o flaen ein llygaid, gyda phwyslais arbennig ar y cysylltiad Cymreig.

Pwy gafodd reid mewn tacsi tra oedd yn cystadlu yn ras y marathon? Pwy ddaeth yn ôl i gystadlu ar ôl cael ei chludo mewn cist car i'r parlwr angladdol yn dilyn damwain?

A phwy gafodd ei gario dros y llinell derfyn gan ei dad ar ôl niweidio'i goes wrth redeg ras?

Trysor o lyfr i gofnodi un o ddigwyddiadau chwaraeon pwysicaf y ganrif!