Whap! Tebyg At Ei Debyg?

WHAP! TEBYG AT EI DEBYG?

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514768

Current Publication Date: 2012

Format: Paperback

Number of Pages: 182

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

‘Mae’r tŷ ma’n trial siarad â ni. Moyn gweud rhwbeth wrthon ni. Rhwbeth pwysig, falle…’

Chwilio am lechen lân y mae Owain a’i deulu wrth symud o dawelwch cymharol Cwm Gwendraeth i fwrlwm dinas Caerdydd. Ond wedi symud i rif 45, Gerddi Plasturton, mae’n amlwg fod gafael y gorffennol yn gryf. Wrth i ofnau ac euogrwydd y teulu borthi’r egni anniddig sy’n llechu ym muriau’r hen dŷ, tybed faint o ddihangfa sy’n aros y teulu mewn gwirionedd a thybed oes yna berygl i hanes trasig arall ei ailadrodd ei hun?

Nofel seicolegol wedi ei hadrodd yn bennaf drwy lygaid ifanc