Tgau Cbac Astudio'r Cyfryngau

TGAU CBAC ASTUDIO'R CYFRYNGAU

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848513075

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 234

Title available as:

£17.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae'r llyfr hwn i fyfyrwyr, ynghyd â'r CD-ROM yn cyd-fynd â manyleb newydd 2009 CBAC ar gyfer TGAU Astudio'r Cyfryngau. Fe'i hysgrifennwyd gan dîm profiadol a phoblogaidd o awduron sy'n cynnwys Prif Arholwr TGAU Astudio'r Cyfryngau CBAC ac fe'i cymeradwyir gan CBAC. Mae llyfr y myfyrwyr yn cynnwys:
*Gweithgareddau amrywiol a diddorol a thestunau i gyfrannu at y dysgu a'i ddatblygu
*Enghrefftiau o atebion myfyrwyr ynghyd â sylwadau gan y Prif Arholwr
*Sylwadau Stiwdio Graddau i helpu i wella'ch graddau
*Astudiaethau Achos rheolaidd sy'n canolbwyntio ar natur gydgyfeiriol y cyfryngau.

Mae'r CD-ROM yn cynnwys:
*Cyfoeth o ddarnau fideo a gyflenwyd gan Wasanaethau Addysg Dyfnaint.
*Dolenni gwe ag asedau cyfryngol eraill i helpu'ch dysgu ym maes astudio'r cyfryngau