Swigod: Y Rali Fawr

SWIGOD: Y RALI FAWR

Language: Cymraeg

Illustrated by: Helen Flook

ISBN: 9781848514546

Current Publication Date: 2012

Format: Paperback

Number of Pages: 94

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Fflachiodd golau'r car am eiliad cyn gwanhau a diffodd yn gyfan gwbl. Yn sydyn, roedd hi mor dywyll â bol buwch!'

Anrheg pen-blwydd 12 oed Henri yw cael bod yn llywiwr mewn rali am y tro cyntaf erioed. Dyna gyffro! Mae e wrth ei fodd yn eistedd wrth ochr Dai Penywaun yn gwibio o amgylch heolydd gwyllt y gorllewin. Ond wrth i bob math o helbulon ddigwydd ar hyd y daith, ac wrth i'r eira ddechrau bwrw'n drwm, tybed a fyddan nhw'n llwyddo i orffen y rali yn un darn?