Swigod: Walia Wyllt

SWIGOD: WALIA WYLLT

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514553

Current Publication Date: 2012

Format: Paperback

Number of Pages: 124

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dim ond un peth sydd ar feddwl Gwenno. Fel unig blentyn, mae hi'n ddiflas ac eisiau ci bach yn gwmni. Ond, nid yw ei rhieni mor frwd.

'Does na'r un ci drewllyd, budur yn mynd i gael dod i fyw i'r tŷ 'ma.'

Does dim amdani felly ond trio newid eu meddyliau ac mae gan Gwenno ddigon o syniadau a thriciau i'w perswadio. Tybed a fydd hi'n llwyddo i ennill y frwydr a thybed pwy fydd â'r gair olaf ar ddiwedd y dydd?