Swigod: Mr D A'r Lleidr Llwyd

SWIGOD: MR D A'R LLEIDR LLWYD

Language: Cymraeg

Illustrated by: Moira Hay

ISBN: 9781848511637

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 128

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Nid yn Llanadar yr oedd Cris wedi bwriadu treulio'i wyliau haf. Ond, roedd angen rhywun i ofalu am siop hen bethau ei fam-gu a'i dad-cu - a dyna gychwyn ar antur. Ar ôl dod o hyd i ddarn papur yn sôn am Gastell Efa ar waelod bocs llyfrau, mae Tad-cu'n herio Cris:

'Dyna dasg i ti - beth am i ti ddatrys cyfrinach trysor Castell Efa?'

Gyda chriw ffilm yn yr ardal, a Mr D a'r Lleidr Llwyd yn gwmni iddo, mae'n siŵr y bydd hwn yn haf i'w gofio i Cris