Siriol Swyn: Hwyl Hud

SIRIOL SWYN: HWYL HUD

Language: Cymraeg

Translated by: GwennoDavies

Illustrated by: Emma Thomson

ISBN: 9781848511293

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 80

Title available as:

£3.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dewch i gwrdd â Siriol Swyn tylwythen arbennig iawn! Mae bywyd yn llawn antur i Siriol Swyn a'i ffrindiau ffyddlon!

Ffatri Fferins - Mae cyfle i ymweld â ffatri fferins wrth fodd calon y tylwyth teg. Ond erbyn diwedd eu taith, does yr un ohonynt eisiau gweld fferins byth eto!

Hwyl Hud - Mae'n ddiwrnod Ffŵl Tylwyth Teg! Mae popeth yn ymddangos yn normal hyd nes bod Siriol a'i ffrindiau'n cyrraedd gatiau'r ysgol...a dyna pryd mae'r hwyl yn cychwyn!

Sirioldeb y Syrcas - Mae Siriol a'i ffrindiau'n penderfynu ymuno â'r syrcas! Ond maen nhw'n sylweddoli cyn bo hir nad dyma'r bywyd iddyn nhw