Siriol Swyn: Ffrindiau Am Byth

SIRIOL SWYN: FFRINDIAU AM BYTH

Language: Cymraeg

Translated by: Eiry Miles

Illustrated by: Emma Thomson

ISBN: 9781848511309

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 80

Title available as:

£3.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dewch i gwrdd â Siriol Swyn tylwythen arbennig iawn! Mae bywyd yn llawn antur i Siriol Swyn a'i ffrindiau ffyddlon!

Ffrindiau am Byth - Mae Miss Alaw yn cynnal clyweliadau ar gyfer côr yr ysgol ac mae Siriol a'i ffrindiau'n awyddus i ymuno. Ond, mae un broblem fawr - dydy Mali ddim yn gallu canu! Mae'r ffrindiau bob amser yn gwneud popeth gyda'i gilydd - sut gallan nhw helpu Mali?

Cyfrinachau Diogel - Dim ond pythefnos sydd cyn cystadleuaeth y côr, ond mae'r arweinyddes yn sâl. Dydy'r tylwyth teg ddim yn gwybod beth i'w wneud - ond mae Siriol yn cyfarfod â rhywun arbennig sy'n gallu achub y dydd!

Canu Campus - Mae'n ddiwrnod y gystadleuaeth ac mae nerfau pawb yn dynn. Mae popeth yn mynd o chwith - nid colli'i llais yn unig mae Siriol yn ei wneud, ond colli dillad newydd, disglair y côr hefyd!