Lluniau Yn Fy Mhen

LLUNIAU YN FY MHEN

Language: Cymraeg

Illustrated by: Rhys Bevan Jones

ISBN: 9781843238478

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 128

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Cyfrol ddeniadol o gerddi cyfoes a thraddodiadol ar gyfer plant o waith rhai o feirdd mwyaf afieithus a chrefftus Cymru.

Yn cynnwys cerddi gan Robin Llwyd ab Owain, Catrin Dafydd, Myrddin ap Dafydd, Gwenno Mair Davies, Menna Elfyn, Donald Evans, Mari George, Gwyneth Glyn, Hywel Griffiths, Peter Hughes Griffiths, Stella Gruffydd, Desmond Healy, Mererid Hopwood, Emyr Hywel, Gwenallt Llwyd ab Ifan, Dafydd Iwan, Caryl Parry Jones, Ceri Wyn Jones, Tudur Dylan Jones, T. Llew Jones, Tony Llewelyn, Meirion McIntyre Huws, Emrys Roberts, Eurig Salisbury, Catrin Stevens, Gwyn Thomas, Mari Tudor, Urien William, Gwynne Williams, Iolo Wyn Williams a Ieuan Wyn, dyma gyfrol sy'n cyfuno pynciau mwyaf sylfaenol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar ffurf mydr ac odl