Beth Sy, Jac?

BETH SY, JAC?

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

Illustrated by: Rob Lewis

ISBN: 9781843234296

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Roedd Jac yn byw mewn fferm ar y mynydd, islaw roedd yr afon a'r ffermydd a'r dolydd. Er bod neb byth yn galw, doedd Jac ddim yn poeni - roedd yr holl anifeiliaid yn ddigon o gwmni.

Ond mae pethau ar fin newid i Jac, wrth i'w holl ffrindiau ar y fferm ddechrau ymddwyn yn rhyfedd iawn. Tybed all Megan y Fet helpu, neu a fydd yn rhaid i Jac edrych y tu hwnt i glos ei fferm am ateb?