Dechrau Da: Anifeiliaid Y Nos

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

Illustrated by: Patrizia Donaera, Adam Larkum

ISBN: 9781848516793

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 32

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pa anifeiliaid sy'n dod allan gyda'r nos? Sut maen nhw'n dod o hyd i'w bwyd yn y tywyllwch? Ble maen nhw'n mynd yn ystod y dydd? Yn y llyfr hwn, cewch chi'r atebion a llawer mwy o wybodaeth am fyd cyfrinachol anifeiliaid y nos.

Mae Anifeiliaid y Nos yn rhan o gyfres gyffrous o lyfrau i blant sy'n dechrau darllen yn annibynnol. Mae'r testun hawdd ei ddarllen wedi'i ysgrifennu'n arbennig gyda help arbenigwyr darllen.

Mae amrywiaeth eang o deitlau yn y gyfres Dechrau Da. Maen nhw i gyd yn ein catalog ar-lein yn www.gomer.co.uk