Whap! Pentrenadredd

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517455

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 228

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Wyt ti'n gwybod pa ddyddiad yw hi fory?  Byrddydd gaeaf.  Diwrnod byrra'r flwyddyn.  A'r nos hiraf.  Mae'n rhaid i ni gyd fod yn ofalus dros ben.  Beth bynnag ddigwyddith, peidiwch chi â mynd mas ar ôl iddi nosi...'

Wedi i Wyn a'i deulu symud i fyw at Mam-gu yn nhref Ffynnon Oer, daw i sylweddoli'n sydyn iawn nad yw popeth fel y dylai fod.  Mae rhywbeth rhyfedd yn y gwynt, fel y ceisia Elin, ei ffrind newydd, egluro wrtho.  A niwl trwchus yn cau ei grafangau'n dynn am bawb a phopeth, a fydd Wyn a'i deulu'n ddiogel yn eu cartref newydd neu a fydd cyfrinachau Ffynnon Oer yn ormod iddyn nhw i gyd?

Nofel antur iasol a gwirioneddol afaelgar gan yr awdur newydd Gerrard Morgan sy'n cynnwys digon o ddirgelwch i ddeffro chwilfrydedd unrhyw blentyn.