Whap! Mae'n Anodd Weithiau

WHAP! MAE'N ANODD WEITHIAU

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510654

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 112

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Dyw byw gyda rhieni byth yn hawdd, yn arbennig felly pan dy'n nhw ddim yn gwybod yn iawn sut i fyw gyda'i gilydd.'

A dyw hi ddim yn hawdd bod yn blentyn canol chwaith. Dyna brofiad Angharad Lewis neu Anji. Diolch byth, felly, am ffrindiau! Does neb yn debyg i Ems, ei ffrind gorau. Mae Angharad yn meddwl y byd ohono ac mae Ems yn gwybod ei fod yn gallu ymddiried yn llwyr ynddi. Dyna pam y dywedodd wrthi un diwrnod,
'Anji, mae 'da fi rwbeth i 'weud wrthot ti, rhwbeth pwysig, rhwbeth alle newid popeth rhynton ni...Anji, fi'n hoyw. Hoyw as hell.'

Tybed beth fydd ymateb Angharad? A fydd ei pherthynas ag Ems yn newid? Ac a oes newyddion mawr arall ar fin cael ei ddatgelu?

Tensiwn, siom, rhwystredigaeth, chwerthin a dagrau - mae'r cyfan yn y nofel hon. Ac wrth i'r darllenydd ddod i adnabod Angharad, fe ddaw hithau hefyd i adnabod ei hunan.

Ydi, Mae'n Anodd Weithiau.