Whap!: FfÊc Tan Rissole A Tships

WHAP!: FFÊC TAN RISSOLE A TSHIPS

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843236863

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 111

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'O-mai-god Mam!
Ti mor embarasin!'

Ond nid ei mam yw'r unig broblem sy'n wynebu Mari a'i ffrind Gloria. Mae Mari'n ei chael hi'n anodd i faddau i'w rhieni am ei henwi ar ôl taten, y Maris Piper, a hyd yn oed wedi iddi gyrraedd ei harddegau, mae ei theulu'n dal i wneud bywyd yn anodd iddi. Dyna Cara ei chwaer, sy'n therapydd harddwch, ei thad a'i obsesiwn â ffrio, heb sôn am Rissole, y ci bach dialgar, sy'n byw gyda nhw uwchben siop tships y Salt and Battery

Ond mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth wrth i Mari ddechrau sylwi ar....fechgyn!