Whap!: Adref Heb Elin

WHAP!: ADREF HEB ELIN

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843236818

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 270

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dydd Mawrth y pymthegfed o Fedi. Dyma'r diwrnod y diflannodd Elin. Ddaeth hi ddim adre o'r ysgol a chyrhaeddodd hi ddim mewn pryd i gael te.

Ble mae hi? Efallai ei bod hi'n iawn, ei bod hi wedi penderfynu gadael - jyst gadael. Ond os felly, pam na adawodd hi nodyn neu pam na fyddai'n ffonio?

Ac efallai ei bod hi'n METHU gwneud hynny ....

Dyma nofel sy'n darlunio hunllef teulu sy'n ymdrechu i gario 'mlaen heb wybod beth yw'r gwir. A falle bod y gwir yn rhy anodd ei wynebu.....