Lletygarwch Ac Arlwyo

LLETYGARWCH AC ARLWYO

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848513082

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 216

Title available as:

£15.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Wedi ei ddiwygio a'i ddiweddaru'n llwyr ar gyfer cyrsiau newydd Lletygarwch ac Arlwyo CBAC, bydd y llyfr hwn yn cefnogi myfyrwyr wrth iddyn nhw astudio, paratoi gwaith cwrs ac adolygu ar gyfer yr arholiadau terfynol.

Yn llawn hyd yr ymylon o wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y cyrsiau, mae Lletygarwch ac Arlwyo ar gyfer TGAU yn argraffiad newydd estynedig. Mae'r holl wybodaeth wedi'i chyflwyno mewn dull lliwgar, hygyrch, syml a chryno.

Gyda nifer helaeth o ffotograffau, lluniau a chartwnau, mae'r llyfr hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol a chwestiynau adolygu yn ogystal â chyngor ar baratoi at arholiad, cyngor ar baratoi gwaith cwrs a geirfa gynhwysfawr sy'n cynnwys y termau allweddol a ddiffinir yn y testun.

Mae Judy Gardiner yn Brif Arholwr ar gyfer TGAU Arlwyo i gorff arholi mawr ac yn ymgynghorydd addysg.

Mae Jacqui Housley yn Brif Arholwr ar gyfer TGAU Lletygarwch i gorff arholi mawr ac yn Bennaeth Bwyd yng Ngholeg Technegol Gogledd Doncaster