David Nash: Dyn Y Coed (pecyn Celf)

DAVID NASH: DYN Y COED (PECYN CELF)

Language: Cymraeg

Translated by: Sian Owen

ISBN: 9781848510968

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 60

Title available as:

£15.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae'r Pecyn Celf yn cynnwys:

* Copi o David Nash: Dyn y Coed gan Carolyn Davies a Lynne Bebb. Dyma lyfr celf hyfryd sy'n defnyddio geiriau, lluniau a ffotograffau David Nash i ddisgrifio ei fywyd a'i waith.

* Llyfr athrawon 16 tudalen gan yr athrawes ymgynghorol Carolyn Davies a'r artist Lynne Bebb.

* Gweithgareddau y gellir eu llungopïo i'w defnyddio yn y dosbarth.

* 4 Cerdyn Celf lliw llawn wedi'u lamineiddio i'w defnyddio yn y dosbarth. Dyma brintiadau o ansawdd uchel, i'w defnyddio gydag unigolion, grwpiau neu'r dosbarth cyfan. Maent yn hynod addas i'w harddangos hefyd.

* Erthygl gan Lynne Bebb am sut mae gwaith celf wedi esblygu.

"Mae'r cyhoeddiad amserol ac ysbrydoledig hwn yn dathlu gwaith yr arlunydd amgylcheddol David Nash. Bydd athrawon yn croesawu'r syniadau syml ar gyfer projectau mewn tri dimensiwn, a'r cyfle i blant ddatblygu gweithiau celfyddydol yn yr awyr agored. Bydd gwaith David Nash, sy'n pwysleisio sgiliau ac amynedd, rhyfeddod a pharch tuag at natur, yn cynnig model delfrydol ar gyfer y cwricwlwm yn yr unfed ganrif ar hugain."
Rebecca Griffith, ymgynghorydd addysg