Diwrnod Mewn Hanes: Chwyldro'r Baban Profdiwb

DIWRNOD MEWN HANES: CHWYLDRO'R BABAN PROFDIWB

Language: Cymraeg

Translated by: Eiry Miles

ISBN: 9781848512764

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 48

Title available as:

Regular Price: £6.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Effeithiwyd ar fywydau miliynau o bobl gan yr hyn a ddigwyddodd ar Orffennaf 25ain, 1978, sef geni'r 'baban profdiwb' cyntaf yn y byd.

Golygai geni Louise Brown bod gobaith bellach i barau diblant dros y byd gael plant eu hunain.

Cyfle i ddarllen am gychwyn y chwyldro gwyddonol anhygoel hwn ac ailfyw cyffro'r byd wrth ddisgwyl i weld a fydai'r 'baban gwyrthiol' yn holliach.

Cyfle hefyd i ystyried pa ddatblygiadau gwyddonol eithafol eraill a ddigwyddodd yn sgil llwyddiant y baban profdiwb