David Nash: Dyn Y Coed

DAVID NASH: DYN Y COED

Language: Cymraeg

Translated by: Sian Owen

ISBN: 9781848510999

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Mae'r tir yn byw ynof fi, yn union fel rwyf innau'n byw yn y tir.'

Mae cerfluniau David Nash yn teithio'r byd, ond mae'r artist byd enwog hwn wedi dewis byw a gweithio yng Nghymru. Mae rhai o'r gweithiau celf sydd agosaf at ei galon yn tyfu yn ei goedwig yng Nghae'n-y-Coed, wedi'u plannu a'u meithrin yno ganddo gydol ei yrfa. Yn ei stiwdio yng Nghapel Rhiw, Blaenau Ffestiniog, y mae'n cadw ei gerfluniau pren, lle maent yn dal i gyfrannu at ei weledigaeth artistig. Mae ymwybyddiaeth ddofn o'r amgylchedd yn ganolog i waith David a daeth i ddeall y coed mewn ffordd arbennig iawn, gan ein dwyn yn nes at y rhyfeddodau hyn o fyd natur