Credu A Phrofi

CREDU A PHROFI

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848513105

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 140

Title available as:

£12.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Gyda chefnogaeth CBAC, ysgrifennwyd yr argraffiad newydd hwn o Credu a Phrofi, sydd wedi ei adolygu a'i ddiweddaru'n llawn, i gefnogi manyleb B, Astudiaethau Crefyddol TGAU CBAC, Uned 2.

Wedi ei ysgrifennu gan arholwyr profiadol, mae'r argraffiad newydd hwn yn cefnogi gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o gynwys y cwrs, yn ogystal â'u helpu i ddatblygu'r sgiliau y mae eu hangen i lwyddo'n dda yn yr arholiad. Defnyddiwyd gwerslyfrau Credu a Byw a Chredu a Phrofi yn llwyddiannus gyda llawer o fyfyrwyr ers eu cyhoeddi gyntaf, mae'r argraffiadau newydd yn cadw'r holl nodweddion a wnaeth y gyfres hon yn gymaint o lwyddiant, ac mae'r adnoddau wedi'u gwella hefyd ar sail adborth gan athrawon a myfyrwyr.

Yn ein barn ni, mae llwyddiant yr adnoddau hyn yn seiliedig ar wybodaeth drylwyr a safonol o'r fanyleb a'i gofynion, a phrofiad o'r hyn sy'n gweithio yn y dosbarth. Yn awr, i gyd-fynd â'r ddau lyfr i fyfyrwyr, mae ffeil Adnoddau Athrawon gyda'r holl nodweddion addas