Canllaw Astudio Gomer: Stafell Ddirgel, Y

CANLLAW ASTUDIO GOMER: STAFELL DDIRGEL, Y

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843230618

Dyddiad Cyhoeddi: 2001

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 112

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £7.95

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Canllaw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy'n astudio'r nofel Y Stafell Ddirgel ar gyfer eu harholiadau TGAU Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y cefndir hanesyddol a chrefyddol, dadansoddiad manwl o themâu a chymeriadau, taith ac arddull, ynghyd ag ymarferion defnyddiol. 24 ffotograff du-a-gwyn.