Byd Jaci: Diwrnod Cyntaf Nia (llyfr Mawr)

BYD JACI: DIWRNOD CYNTAF NIA (LLYFR MAWR)

Language: Cymraeg

Illustrated by: Fran Evans

ISBN: 9781859029640

Current Publication Date: 2001

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £14.95

Special Price: £5.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Llyfr maint mawr ar gyfer darllen stori i'r dosbarth cyfan, yn adrodd stori ddifyr a lliwgar am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm ac er mwyn hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd ymysg disgyblion CA1. Mae fersiwn Saesneg ar gael.